Hvordan undgår du arbejdsskader?

Med god ergonomi kan du forebygge arbejdsskader, som forekommer af nedslidende arbejde og dårlig indretning af arbejdspladsen. Der er nogle forskellige ting du skal være opmærksom på ift indretning af din arbejdsplads, eller hvis uheldet er ude. 


Der er to former for arbejdsskade: 

  • En arbejdsulykke

  • Erhvervssygdom

Hvad kan man gøre for at forebygge arbejdsskader?

Det første man kan gøre som medarbejder eller arbejdsgiver for at undgå arbejdsskader, er at undgå tunge løft og reducere dårlige arbejdsstillinger. Og det kan man gøre ved hjælp af ergonomi. Din arbejdsstilling skal passe til dig og ikke omvendt, derfor er det en god idé at indrette kontoret eller arbejdspladsen med henblik på god ergonomi. Det må ikke gøre ondt at være på arbejde, og dårlig ergonomi kan resultere i dårlig trivsel, ømme muskler og led, nedslidning og i værste fald arbejdsskader og ulykker. Hvis man allerede putter ergonomi i højsædet ved indretning af kontoret og investerer i gode ergonomiske stole, kan man nemmere komme arbejdsskader af nedslidende art til livs. 


Selvom du sidder ned, er det vigtigt, at du sidder ordentligt, og at du har en stol, der passer til dine arbejdsforhold og dine behov for varierende arbejdsstilling i løbet af dagen. 


Tilbringer du det meste eller hele din arbejdsdag på fødderne, kan det være godt med en ergonomisk måtte, der aflaster fødder, knæ, hofter og ryg.


Føler du ikke, at du ved nok om korrekte arbejdsstillinger, så kan du spørge din arbejdsgiver om oplæring og vejledning. Det vil i sidste ende komme din arbejdsgiver til gode.  

Hvad er en arbejdsulykke

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk personskade. Skaden kan enten ske pludselig eller inden for fem dage. Ulykken skal dog være sket på grund af dit arbejde; enten pga arbejdsmæssige forhold, eller fordi ulykken er opstået under selve arbejdet.


Arbejdsskader dækker over forskellige ting. Det kan for eksempel være vold på arbejdspladsen, skader ved løft, en pådragelse af skade ved en ulykke eller ved nedslidning pga dårlige arbejdsstillinger eller arbejdsforhold. 


Hvis du kommer ud for en ulykke på dit arbejde eller du får en sygdom(erhvervssygdom) som følge af dit arbejde, så kan du muligvis for det godkendt som en arbejdsskade.  

Hvad er en erhvervssygdom

En erhvervssygdom er en sygdom du har fået pga dit arbejde eller selve arbejdsforholdene. Sygdommen kan tilegnes via forskellige former for påvirkninger, lige meget om det har været over en kortere eller længere periode. Psykiske lidelser som stress eller andre former for psykisk belastning: angst, post traumatisk stress eller fysiske lidelser som følge af langvarigt arbejde med dårlige arbejdsstillinger. Det skal dog være muligt at dokumentere sammenhæng mellem skaden eller sygdommen, og det du har været udsat for eller forholdene på arbejdet.

Hvem skal anmelde arbejdsskaden?

Det er vigtigt, at din arbejdsgiver anmelder arbejdsulykken hurtigt muligt og inden ni dage. Vedkommende skal rette henvendelsen til arbejdsgivers forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring.


Herefter er det i første omgang din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring, der vurdere om skaden er en arbejdsulykke eller arbejdsskade, og hvorvidt skaden vil give varige mén. Din læge har ikke pligt til at anmelde arbejdsulykker, men du kan selv anmelde en arbejdsulykke. Du kan læse mere om anmeldelse af arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings-hjemmeside her. Det er vigtigt, at du giver besked til din arbejdsgiver om ulykken og konsekvenserne heraf. 


Hvis du får en erhvervssygdom, er det vigtigt at huske, at du selv eller din læge anmelder erhvervssygdommen. Hvis det er noget, du har snakket med din læge om, har vedkommende rent faktisk pligt til at anmelde erhvervssygdom til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Ehvervssikring. Såfremt din læge mener, at der er en sammenhæng med dit arbejde. Bliver det godkendt som en en erhvervssygdom kan du muligvis få erstatning for varige mén eller for tab af arbejdsevne. Du kan også selv anmelde en erhvervssygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.